برای بالا رفتن اطلاعاتتان پیشنهاد میکنیم مقالات ما را حتما بخوانید
به بیشتر سوالات شما در این مقالات جواب داده شده است

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرکانی اشخاص حقوقی (شرکتی)

براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال است و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می‌گیرد.

کارت بازرگانی چیست و به چه کار می‌آید؟

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

ثبت برند بین‌المللی (ثبت مادرید)

درخواست ثبت بین‌المللی صرفا از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان‌پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبداء است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرکانی اشخاص حقوقی (شرکتی)

براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال است و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می‌گیرد.

کارت بازرگانی چیست و به چه کار می‌آید؟

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

ثبت برند بین‌المللی (ثبت مادرید)

درخواست ثبت بین‌المللی صرفا از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان‌پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبداء است.